Valborg i Hörte Hamn
avatar

Det blev en lyckad Valborgsafton i Hörte Hamn.

Det har på några år blivit en ny tradition i hamnen. Många hade samlats på den västra sidan av hamnen för att grilla och umgås innan det var dags att tända på bålet. Många besökte också restaurangen Hörte Brygga och i fiskarhuset kunde man för första gången besöka Hörte Lanthandel som har öppet hela sommaren t.o.m september. Besök www.hortelanthandel.se för mer information.

Vid 1930-tiden tändes bålet och 150-200 personer fanns på plats. Vädrets makter var med oss då vinden under kvällen var ostlig längs stranden och inte in mot land. Det blev en del sång även i år men nästa gång är det nog dags att bjuda in en kör.

Vi som var kvar tills lite senare på kvällen fick njuta av spontan sång av ett sällskap med professionella sångare som besökte hamnen.

 

 

 

 

Föreningsstämma 9:e april 2017
avatar

Verksamhetsåret 2016

Välkomna till föreningsstämma i Hörte Hamnförening!

Söndagen den 9 april 2017 kl. 10:00 – 12:00 , Kulturhuset, Hörte Hamn 

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2016
 • Ekonomisk berättelse
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Förslag stadgeändringar.
 • Rapport gällande läget /båtplatser/kölista
 • Verksamhetsplan 2017
 • Planer pirar, pirhuvuden och kajkanter
 • Hamnhusets och Fiskarhusets utveckling
 • Arbetsdagar i hamnen 2017  26/3, 23/4, 6/8, 8/10  Tid  9 -14

Under årsmötet står föreningen för gemensam fika  

Avgifter för 2016 Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift           200:-
 • Kajplats                                      1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan           200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                       250:-

Det finns också en kölista för båtplats. För att stå i kö för båtplats krävs att medlemsavgift betalats i föreningen.

Exempel:

 • Medlemsavgift                                                    200:-
 • medlemsavgift +                                              1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats                1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats                    400:-
 • Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto! Bankgiro 5636-7808.
  Vid inbetalning ange namn, adress men också emailadress om möjligt.
 • Har du frågor angående avgifter kontakta: Kassör Bertil Olsson  beanolsson45@gmail.com eller per tel 0709-705720.
 • Vi är också tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per mobil 070-6532039 eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material.
 • För mer information se också www.hortehamn.se löpande. Kontakta föreningens webmaster Ulf Larsson webmaster@hortehamn.se för synpunkter/förslag gällande hemsidan

Styrelsen för Hörte Hamnförening tackar för förtroendet och det stöd och engagemang vi känt under det gångna året.
Bertil Nilsson
Ordförande