Fortsatt arbete med Fiskarhuset
avatar

Arbetet med fiskarhuset fortsätter med plastning av tak, färdigställande av väggar, uppsättning av gipsplattor i taket, spackling, målningsarbeten, ca 20 eluttag, 12 spotlights mm. Om drygt 2 veckor behöver konstrundans utställare komma åt lokalen. Det börjar bli riktigt ont om tid.

                   

Föreningsstämma 2018
avatar

Föreningsstämma 15:e april 2018

Verksamhetsåret 2017

Välkomna till föreningsstämma i Hörte Hamnförening!

Söndagen den 15:e april 2018 kl. 10:00 – 12:00 , Fiskarhuset, Hörte Hamn 

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2017
 • Ekonomisk berättelse
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Förslag stadgeändringar.
 • Rapport gällande läget /båtplatser/bodplatser/kölista
 • Verksamhetsplan 2018
 • Planer pirar, pirhuvuden och kajkanter
 • Hamnhusets och Fiskarhusets utveckling
 • Arbetsdagar i hamnen 2018

Under årsmötet står föreningen för gemensam fika  

Avgifter för 2018 Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift           200:-
 • Kajplats                                      1100:-  OBS !  Ändrat fr.o.m i år
 • Uppställd båt på hamnplan           200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                     250:-

Det finns också en kölista för båtplats och bodplats. För att stå i kö för båtplats krävs att medlemsavgift betalats i föreningen. För att kunna få en bodplats krävs att man har båtplats.

Exempel:

 • Medlemsavgift                                                    200:-
 • medlemsavgift + kajplats                                  1300:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats                 1550:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats                     400:-
 • Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto! Bankgiro 5636-7808.
  Vid inbetalning ange namn, adress men också emailadress om möjligt.
 • Har du frågor angående avgifter kontakta: Kassör Bertil Olsson  beanolsson45@gmail.com eller per tel 0709-705720.
 • Vi är också tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per mobil 070-6532039, hemtel 0411-30691 eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material.
 • För mer information se också www.hortehamn.se löpande. Kontakta föreningens webmaster Ulf Larsson webmaster@hortehamn.se för synpunkter/förslag gällande hemsidan

Styrelsen för Hörte Hamnförening tackar för förtroendet och det stöd och engagemang vi känt under det gångna året.
Bertil Nilsson
Ordförande