Inför 2008
avatar

klubbaNyårsutskick inför verksamhetsåret 2008

Du som får detta utskick finns med i Hörte Hamnförenings register över medlemar, kajplatser, bodplatser, kölista eller på annat sätt är engagerad i Hörte Hamnförenings !

O.B.S.
Föreningstämma 2008-04-13 kl.10 Östra Vemmenhögs församlingshem

Första året är till ända då ideella föreningen tagit över verksamheten i Hörte hamn, det har varit en period med många positiva gensvar från brukarna av hamnen, trevlig gemenskap när vi träffats, positiva möten med länstyrelse och kommun. Samtidigt som det hela tiden ligger en viss oro och maler, kan vi ”ro detta projekt i hamn”.

Någon sa att om du vill göra en god vän en otjänst ”skänk denne vän en hamn”. Detta talesätt stämmer in på vår största utmaning. Hörte hamn har tyvärr inte underhållits i den grad som vore önskvärt. Ett mycket kostnadskrävande renoveringsarbete ligger framför oss som vi inte kan finansiera på egen hand. Kontakter med kommun, länstyrelse är tagna för att få hjälp med finansieringen, som hoppas utmynna i EU-bidrag.

När det gäller EU-bidrag jobbar vi på olika fronter några direkt kopplade till renoveringen av hamnen. Ett annat bidragsprojekt är ”Leader” som stäcker sig fram från 2009 till 2015 som täcker in Skurup, Trelleborg, Svedala och Vellingeskommun. I de olika bidragsprojekten har det byggts upp ett nätverk av personer, som när de hört talas om vårt mål och behov tagit aktiv del i arbetet.

Vad vi som medlemmar i Hörte Hamnförening kan göra utan bidrag är att hjälpa föreningen med ideellt arbete. Vad du får ut av detta är utöver svet och ömmande muskler, en hamn som kan bevaras för framtiden. I nutid vara en plats för din egen hälsa och välmående, samt en plats för ortsbefolkningen och turister att njuta av.

Under våren 2008 hoppas jag att vi kommer att bygga ny bro över hamnen, gjuta ny sjösättningsramp och försöka dela upp underhållsarbetet såsom gräsklippning m.m.

Ni medlemmar har visat upp ett stor engagemang att deltaga i aktiviteter såsom grovstädningen, vi hade i början av november. Föreningsarbetet ska inte bara bestå av arbete. Min förhoppning är att vi kan dela med oss av de erfarenheter som finns inom föreningen och kanske även utanför. Förslag på aktiviteter hittar du på bilaga var du kan kryssa för, om du är intresserad. 

I stadgarna står det att föreningen skickar ut information hur mycket och hur varje medlem ska betalar i form av medlems-, kaj-, bod- och uppställningsavgift. Avgifter ska vara bokförda hos föreningen / banken senast den förste mars året avgiften avser. Är avgiften ej erlagd siste mars gällande medlem, kajplats, bodplats, uppställningsplats på hamnplan för båt anses denna förverkad och föreningen kan överlåta det samma till annan person.

Senast 2008-03-01 betalar du avgift / avgifter till Hörte Hamnförening på swedbank konto: Hörte Hamnförening – bankgiro 5636-7808.

Viktigt!
Ska betalningen kunna bokföras på dig måste det på ett tydligt sätt framgå vad betalningen avser och från vem det kommer ! Komplettera gärna med ett tfn.nr var vi kan nå dig!

Du som ingått avtal med Hörte Hamnförening ang. kaj, bod m.m. måste betala medlemsavgift, samt erlägga avgiften överensstämmande med avtalet gällande kaj-, bod-, uppställningsplats eller om avtalet avser annat, ex. Boulbana, m.m.

Har du familjemedlemmar eller andra personer i din närhet som skulle vilja vara medlemmar i Hörte Hamnförening så är dessa givetvis välkomna, vi måste ha in adressuppgifter på nya medlemmar, skicka in fullständiga adressuppgifter på vederbörande i samband med inbetalningen.

Avgift för 2008
Medlems- 200
Kajplats- 1000
Bodplats- 250
Uppställningsplats på hamnplan 100

 

 

 

 

Föreningstämma 2008-04-13 kl.10:
Söndagen 2008-04-13 träffas vi för föreningstämma kl.10.
Platsen är Östra Vemmenhögs församlingshem.

Det är på detta möte du kan göra din röst hörd.
Dagordningen kommer att finnas på anslagstavlan i hamnen senast 2007-04-01

Hemsida:
Ulf Larsson håller på att göra hemsidan klar, håll uppsikt över ”www.hörtehamn.se”
Här ska du kunna hitta det mesta om hamnen och lite till.

Bilder:
Ulf vill gärna ha hjälp med bilder gamla såväl som nya som är relaterade till Hörte, dessa ska användas på hemsidan, kontakta Ulf tfn.0411-532 136 e-post webmaster@hortehamn.se

God jul och gott nytt fiskeår !
Jens Pagh / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Kommentarer inaktiverade.