Föreningsstämma 2008
avatar

klubbaUtskick inför verksamhetsåret 2008

Senast 2008-03-01 betalar du avgift/avgifter till Hörte hamnförening på Swedbank bankgiro 5636-7808.

Viktigt!
Ska betalningen kunna bokföras på dig måste det på ett tydligt sätt framgå vad betalningen avser och från vem den kommer, komplettera gärna med ett telefonnummer där vi kan nå dig.

Du som ingått avtal med Hörte hamnförening ang. kaj, bod m.m. måste betala medlemsavgift samt erlägga avgiften överensstämmande med avtalet gällande kaj-, bod-, och uppställningsplats eller om avtalet avser annat, ex. boulebana, m.m.

Har du familjemedlemmar eller andra personer i din närhet som skulle vilja vara medlemmar i Hörte hamnförening så är dessa givetvis välkomna. Uppge fullständigt namn och adressuppgift i samband med inbetalningen.

Avgifter för år 2008

Medlem 200kr
Kajplats 1000kr
Bodplats 250kr
Uppställningsplats på hamnplan 100kr

 

Föreningsstämma 2008-04-13   kl.10:

  • Söndagen 2008-04-13 träffas vi för föreningsstämma kl.10.
  • Platsen är Östra Vemmenhögs församlingshem.
  • Det är på detta möte du kan göra din röst hörd.
  • Dagordningen kommer att finnas på anslagstavlan i hamnen senast 2007-04-01 samt på denna hemsida.

Bilder:

  • Ulf vill gärna ha hjälp med bilder, såväl gamla som nya relaterade till Hörte. Dessa ska användas på hemsidan, kontakta Ulf

hortelogobl200

Kommentarer inaktiverade.