Styrelsemöte
avatar

klubbaStyrelsemöte 2008-07-20.

  • Styrelsen beslutar införskaffa ny åkbar gräsklippare, som ersättning för den stulna, kostnad 12.500kr inkl.moms.
  • Allan Nordstrand / Ramirent AB, Trelleborg, har lovat införskaffa en byggcontainer utan kostnad till föreningen för förvaring av föreningens maskiner såsom åkbar gräsklippare m.m.
  • Muddring av hamnen är utförd till en kostnad av 26 000kr.Hela hamnen är inte muddrad, föreningen har inte råd att bekosta mer omfattande rensmuddring för närvarande, samt vi har inte tillstånd att rensmuddra större mängder än vad som är gjort.
  • Hörte Hamnförening har erhållit bygglov för bodplatser med en utökning från 10st till totalt 17st. Kostnaden för bygglovet 1240kr. Fördelning av bodplatserna har inletts.
  • Styrelsen diskuterade huruvida vi ska söka mindre bidrag från ex. Skurups kommun alt. avvakta och söka större belopp, på grund av att alla renoveringsprojekt kräver stora investeringar och en ideell förening av skattemässiga grunder inte kan spara på bank år från år, bestämdes det att avvakta och sedan söka större belopp.
  • Bertil Nilsson påbörjar ett utkast som kommer att läggas fram vid styrelsemöten framöver, där styrelsen kan komma med synpunkter. Ett förslag kom fram om att göra utvecklingsplan för hamnen innan föreningsstämma april 2009, utvecklingsplanen ska ligga till grund för diskussioner på stämman där medlemmarna får vara med och påverka utformningen av hamnen, utvecklingsplanen blir ett viktigt instrument vid kontakter med ex. kommun och landsting, samt att vi själva vet vart vi är på väg.


Torskodling:

  • Avtal med ”AB Allan J Akvakultur” är upprättat.
  • Styrelsen har fått kännedom om att det finns en tveksamhet till projektet bland medlemmarna, tveksamheterna är baserade på uttalade ”visioner” och inte på fakta kring vad som är bestämt av styrelsen eller skrivit i avtal.
  • En intern fråga från styrelsen till styrelsen om den ska ompröva beslutet att ingå avtal med ”AB Allan J Akvakultur”, styrelsen är 100% enig i beslutet att genomföra steg 1 i torskodlingsprojektet ”Allan J” i enlighet med tidigare beslut från styrelsemötet 2008-04-27

hortelogobl200

Kommentarer inaktiverade.