Cykelväg
avatar

2008-10-02 angående ”Cykelväg längs väg 9”

Hörte Hamnförening har ställt mark till förfogande för att underlätta dragningen av cykelväg söder om väg 9 förbi Hörte hamn. 

Förslaget ang. dragning av cykelväg var från början lagt så att cykelbanan skulle inkräkta på vägbanan, detta ansåg och anser Hörte Hamnförening vara ett dåligt förslag både ur trafiksäkerhets- och framkomlighetsaspekter.

Hörte Hamnförening har därför upplåtigt mark för att dragningen av cykelvägen skall kunna ske utanför vägbanan söder om väg 9, så att cykelbana och landväg är skilda åt.

Vägverket tackar dock nej till erbjudandet, anledningen påstås vara brist på pengar.

Någon ersättningsnivå har dock aldrig varit med i diskussionerna som förts mellan Hörte Hamnförening och vägverket.

Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Kommentarer inaktiverade.