Inför 2009
avatar

Inför verksamhetsåret 2009

Medlemmar Hörte hamnförening, ännu ett fiskeår är till ända.
Föreningsmöte kommer detta år kommer att hållas:
Söndagen den 5 april kl.09:30, Östra Vemmenhögs församlingshem
(samma plats som i fjol)

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

  • Val av styrelse, revisor m.m.
  • Vad vill medlemmarna ska ske med hamnen?
  • Fiskeodling med hemmahamn Hörte hamn?
  • Dag för vårstädning av hamnområdet.
  • ……….

Dagordning kommer att anslås på anslagstavlan under mars månad.

Avgifter för 2009 senast på kontot 1 mars:
O.B.S. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut!
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

Obligatorisk medlemsavgift   200:-
Kajplats                             1000:-
Uppställd båt på hamnplan    200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
Bodplats                              250:-

Exempel:
medlemsavgift                                     200:-
medlemsavgift + kajplats                    1200:-
medlemsavgift + kajplats + bodplats    1450:-

Senast 1 mars ska avgifterna synas på föreningens konto !
Bankgiro 5636-7808
Har du frågor angående avgifter kontakta:
Jens Pagh 0411-412 05 alt. 070 72 17 187
Leif Persson 0410-366 191

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

 

Kommentarer inaktiverade.