Dagordning föreningsstämma
avatar

klubbaDagordning föreningsstämma 2009-04-05

Föreningsstämma i Hörte Hamnförening org. nr. 848 000 747 8
Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem kl. 9:30

Sammankallande till föreningsstämma: Styrelsen Hörte Hamnförening.
Kallade till stämma: Alla som betalt medlemsavgift 2009.

Inledning:

 1. Fastställandet av röstningsförfarandet och röstlängd:
 2. Fastställande av dagordning:
 3. Val av ordförande på stämman:
 4. Val av justerare och tillika rösträknare på stämman: (en person)
 5. Årsredovisning och ekonomisk berättelse:
 6. Verksamhetsberättelse:
 7. Revisorernas berättelse:
 8. Beslut om ansvarsfrihet för hela styrelsen:
 9. Val av styrelseordförande: (2 år)
 10. Val av styrelseledamöter: (2år)
 11. Val av revisor och revisorssuppleant: (1år)
 12. Förslag till verksamhetsplan fram till nästa föreningsstämma:
 13. Fastställandet av avgifter verksamhetsår 2010:
 14. Budget för verksamhetsår 2009:
 15. Stadgeändringar:
 16. Övriga frågor:
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
 17. Föreningsstämman för verksamhetsår 2009 avlutas:
 18. Föreningen bjuder på kaffe och kaka ! (Om ni inte redan har druckit detta under mötet)

Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

 hortelogobl200

Kommentarer inaktiverade.