Projekt ”Den gröna hamnen”
avatar

Hörte hamnförening har beviljats medel för att utveckla Projektet Hörte hamn – den gröna hamnen

 • 438000 kr från Leaderprogrammet och 125000 kr från Skurups kommun.
 • Bidrag från privata företag och egna bidrag uppgår till 138000 kr.
 • Till detta kommer föreningens uppskattade ideella insats på totalt 105000 kr.

Detta är ett urval av vad som kommer att göras:

 • Sjösättningsrampen skall göras i ordning.
 • Fler båtplatser görs i ordning.
 • Hamnen ses över och iordningställs för att förbättra säkerhet och tillgänglighet.
 • Vattenanslutning skall göras till hamnen.
 • Plats för kulturarrangemang iordningställs.
 • Grillplats iordningställs Fler permanenta sittmöjligheter görs iordning.
 • Hamnhuset skall fräschas upp som en bas för kurser, utställning mm.
 • Kurser genomförs kring fiske.
 • Minst en entreprenör erbjuds för att bedriva verksamhet i hamnen/försäljning av rökt fisk m.m.
 • Kulturarrangemang skall genomföras.
 • Utställning gällande Hörte hamn, dess historia, framtid och möjligheter produceras.
 • 12 ungdomar skall få arbete som sommarentreprenörer eller feriearbete.
 • En informationstavla med information om Hörte hamn, Skurups kommun och Leader Söderslätt kommer att sättas upp.

Läs mer om planerna i projektplanen. Klicka här projektplan2010 (pdf i nytt fönster)

hortelogobl200

Kommentarer inaktiverade.