Kallelse Föreningsstämma 2014
avatar

Verksamhetsåret 2014

Välkomna till föreningsstämma i Hörte Hamnförening !

Söndagen den 13 april 2014 kl. 09:30 – ca 11.30 , Östra Vemmenhögs församlingshem.          

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2013 med rapport kring det nu slutförda arbetet med Leaderprojekten Hörte Hamn – den gröna hamnen I och II
 • Ekonomisk berättelse
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Rapport gällande läget /båtplatser
 • Verksamhetsplan 2014
 • Hamnhusets och Kulturhusets utveckling
 • Nyinvigning av Hörte Hamn 14-15/6
 • Arbetsdagar i hamnen våren 2014

Efter årsmötet står föreningen för gemensam fika i Hörte Hamn på Café och Restaurang Hörte Brygga som öppnar den 12 April. 

Avgifter för 2014 Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift      200:-
 • Kajplats                                     1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan       100:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                    250:-

Det finns också en kölista för båtplats. För att stå i kö för båtplats krävs att medlemsavgift betalats i föreningen.

Exempel:

 • medlemsavgift                                    200:-
 • medlemsavgift + kajplats                   1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats  1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats      300:-

Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto! Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411-30691 eller 070 653 20 39 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material. För mer information se också www.hortehamn.se löpande.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

Kommentarer inaktiverade.