Föreningsstämma 12 April
avatar

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

Välkomna till föreningsstämman i Hörte Hamnförening !

Plats: Kulturhuset i Hörte Hamn

Söndagen den 12 april 2014

09:30 – 1200                                       

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2014
 • Ekonomisk berättelse
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Rapport gällande läget /båtplatser
 • Verksamhetsplan 2015
 • Hamnhusets och Kulturhusets* utveckling. *Det hus som tidigare använts av fiskarna i hamnen och som har överlämnats till Hörte Hamnförening
 • Motioner och propositioner
 • Arbetsdagar i hamnen 2015

I samband med årsmötet står föreningen för gemensam fika

Avgifterna för året gällande medlemsavgift, båtplats, bodplats, uppställningsplats skall synas på föreningens konto senast 10/4 ! Bankgiro 5636-7808   Det finns också en kölista gällande båtplats. För att finnas med på kölistan krävs att man betalt medlemsavgift till föreningen Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411-30691 eller 070-6532039 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

Sid 2/2

Avgifter för 2015 Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift      200:-
 • Kajplats                                1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan       100:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                 250:-

Det finns också en kölista för båtplats. För att stå i kö för båtplats krävs att medlemsavgift betalats i föreningen.

Exempel:

 • medlemsavgift                                    200:-                                                                      
 • medlemsavgift + kajplats                   1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats  1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats      300:-
 • köplats/medlemsavgift                       200:-

 

För frågor kring hamnplatser och kölista kontakta

Hamnkapten: Steve Andersson          tfn   0706 – 07 17 36 V. Hamnkapten: Daniel Andersson      tfn   0705 – 53 07 03

Vi uppdaterar också våra medlemsavgifter gällande aktuella adresser, tel och email efterhand. De som kommer till stämman kan komplettera med aktuella uppgifter då annars går det bra att göra det genom att kontakta Steve, Daniel eller Bertil.

Styrelsen                                                                                                                                                                     Hörte Hamnförening

 

Kommentarer inaktiverade.