Föreningsstämma 9:e april 2017
avatar

Verksamhetsåret 2016

Välkomna till föreningsstämma i Hörte Hamnförening!

Söndagen den 9 april 2017 kl. 10:00 – 12:00 , Kulturhuset, Hörte Hamn 

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2016
 • Ekonomisk berättelse
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Förslag stadgeändringar.
 • Rapport gällande läget /båtplatser/kölista
 • Verksamhetsplan 2017
 • Planer pirar, pirhuvuden och kajkanter
 • Hamnhusets och Fiskarhusets utveckling
 • Arbetsdagar i hamnen 2017  26/3, 23/4, 6/8, 8/10  Tid  9 -14

Under årsmötet står föreningen för gemensam fika  

Avgifter för 2016 Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift           200:-
 • Kajplats                                      1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan           200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                       250:-

Det finns också en kölista för båtplats. För att stå i kö för båtplats krävs att medlemsavgift betalats i föreningen.

Exempel:

 • Medlemsavgift                                                    200:-
 • medlemsavgift +                                              1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats                1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats                    400:-
 • Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto! Bankgiro 5636-7808.
  Vid inbetalning ange namn, adress men också emailadress om möjligt.
 • Har du frågor angående avgifter kontakta: Kassör Bertil Olsson  beanolsson45@gmail.com eller per tel 0709-705720.
 • Vi är också tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per mobil 070-6532039 eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material.
 • För mer information se också www.hortehamn.se löpande. Kontakta föreningens webmaster Ulf Larsson webmaster@hortehamn.se för synpunkter/förslag gällande hemsidan

Styrelsen för Hörte Hamnförening tackar för förtroendet och det stöd och engagemang vi känt under det gångna året.
Bertil Nilsson
Ordförande

Kommentarer inaktiverade.