Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2013

Välkomna till föreningsstämma!

Söndagen den 14 april kl.09:30 – 11.30 , Östra Vemmenhögs församlingshem
På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2012 med rapport kring arbetet med Hörte Hamn – den gröna hamnen I och II
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m
 • Verksamhetsplan 2013.
 • Rapport gällande läget /båtplatser
 • Arbetsdagar i hamnen våren 2013
 • Arbetsgrupper. Behov av bygg-grupp och underhållsgrupp

Kaffe/Te med tilltugg serveras

Avgifter för 2013
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift      200:-
 • Kajplats                                1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan       100:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                 250:-

Exempel:

 • medlemsavgift                                    200:-
 • medlemsavgift + kajplats                   1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats  1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats      300:-

Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto!
Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411-30691 eller 070 653 20 39 eller Leif Persson 0410-366 191 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material. För mer information se också www.hortehamn.se.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson
Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Arbetsdag
avatar

spahamVälkomna till arbetsdagen den 3/11 kl 9-13.

Vi arbetar med huset, snickeriarbete, pappläggning mm.
OBS!! Arbetslördagarna fortsätter sedan varje lördag framöver kl 9 – 13

 

hortelogobl200

Arbetsdag
avatar

En våt lördag i Hörtehamn –  Se bildspelet

arbetsdag120428_001I lördags var det på nytt dags för en arbetsdag i Hörte hamn. Trots de hotande regnmolnen samlades ett 20-tal av  föreningens medlemmar såväl som medlemmar från Dybäcks Byalag och  några från projektet Ecotrail*. Det blev ett bra tillfälle för föreningens medlemmar att lära känna de som arbetar inom Ecotrail och tvärtom. De senaste veckorna har deltagarna i detta projekt börjat arbeta i hamnen och då vi tog fikapaus kunde vi använda de nya bänkarna som de tillverkat de sista veckorna och det blev en spännande presentationsrunda med berättelser från många olika håll.

Under dagen blev mycket gjort trots att det regnade en hel del. Vår skogstomt ut mot vägen röjdes och dåarbetsdag120428_069 de döda träden fälldes fick också de som passerade ta det lite lugnare då en massa grenar hamnade på vägen. Men trafikanterna varnades så som man gör vid olika sprängningsjobb där en person viftar med en röd flagga. Så allt fungerade bra. Nu då röjningen är klar kanske vi också planterar en del nya träd på denna tomt.

arbetsdag120428_076Den nya efterlängtade rampen är snart klar. Den tyngsta järnkonstruktionen kom på plats och nu återstår snart bara att de galler som skall finnas längst ned i vattnet kommer på plats.

Den senaste tiden har också fönster, dörrar och takpapp beställts från ByggUppmera i Skivarp som också nu sällar sig till raden av sponsorer. Under dagen kom flera dörrar på plats och framöver kommer fönster att sättas upp, huset kommer att putsas och övriga installationer kommer att göras.

arbetsdag120428_055Ytterligare en del av kajkanterna renoverades. Detta är ett arbete som måste fortgå hela tiden. I lördags renoverades 5-7 m och det krävs både maskiner och handkraft så vi passar på att utnyttja arbetsdagarna då många är på plats för att renovera kajkanterna efterhand.

Den rök som vi har fått till hamnen flyttades också till en mer permanent plats i närheten av grillplatser och boulebana. Cementrören  som används som grillar fylldes med sand och en del av stolparna vid kajkanten fick nya plåtskydd.      

arbetsdag120428_046Det var också roligt att några barn kom så jag passade på att fråga dem om vad de mer ville skulle finnas i hamnen. Det var allt från lekplats till fiskekurser, hur man hanterar en båt m.m En av flickorna tyckte också att vi skulle ordna en toalett – och det hade hon ju rätt i. Men det kommer ju att finnas så småningom i det nya huset.

Men det tar tid och kraft så alla extra händer och kunskap är välkomna i utvecklingen av hamnen.

Ulf fotograferade flitigt under dagen så passa på att se bildspelet och se vad som blev gjort under arbetsdagen.

Vi i styrelsen tackar alla som deltog i lördagens arbete i hamnen och bidrog till att så mycket blev gjort.

Vi hälsar också alla välkomna till nästa arbetsdag som är den 17/5 kl  9 – 14

Bertil Nilsson, Ordförande

hortelogobl200

 

 

Ecotrail Söderslätt

Ecotrail är ett transnationellt projekt som vänder sig till svenskar med utländskt bakgrund och långtidsarbetslösa svenskar.

Genom att erbjuda praktik hos ett urval av Söderslätts projekt ges möjlighet till ny kunskap och nya kontaktvägar. Genom att använda kulturskillnader som en tillgång så tillförs nya ideér och utvecklingsmöjligheter som gagnar Söderslätt. Praktiken delas in i tre temaområden; vattenrening, mark och miljö samt eko-turism. Projektet bygger på ett nära och aktivt samarbete med kommunerna. Målet med projektet är att alla ska få möjligheter till arbete och ett socialt kontaktnät. Under 2011 genomförde 8 personer praktik i Hörtehamn med byggnation, inredning av den gamla ålabåten med sittplatser så att en hel skolklass får plats, lagning av pirar och allmän upprustning av hamnområdet. Detta föll väl ut och flera av deltagarna ville tillbaka till hamnen.

Hörte Hamnförening har lämnat in en ny ansökan till Leader Söderslätt gällande ett projekt som är en synergieffekt av Ecotrail- projektet. Besked kommer i maj.

Leader Söderslätt har fått årets integrationspris!

Ecotrail-projektet fick en kronhjortstaty för årets bästa integrationssatsning som delades ut på ”Livet på landet galan” i Höör den 17 april. Verksamhetsledare Rigmor Sylven och Fredrik Andersson från Trelleborgs kommun tog emot ”kronhjorten” i svart diabas och tackade för priset.

Se mer information om Ecotrail och andra Leaderprojekt på www.leadersoderslatt.se