Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2010

Välkomna till föreningsstämma

Söndagen den 11 april kl.09:30 – ca 12 , Östra Vemmenhögs församlingshem

 Till föreningsstämman inbjudes alla som betalt medlemsavgift 2010. På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Information om den beviljade Leaderansökan och vad det innebär.
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Verksamhetsplan 2010.
 • Arbetsdag Maj 2010 i hamnen.

Föreningen bjuder på smörgåstårta, kaffe och kaka för att fira att vi kan ta nästa steg i utvecklingen av hamnen då vår Leader-ansökan har beviljats.

Vi vill också påminna om avgifterna för 2010 för de som ännu inte har betalat.

 • Obligatorisk medlemsavgift 200:-
 • Kajplats 1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan 200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats 250:-

Exempel:

 • medlemsavgift 200:-
 • medlemsavgift + kajplats 1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats 1450:-

Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411- 30691 alt. 070 653 20 39 Eller Leif Persson 0410-366 191

Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av mtrl.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för stöd och engagemang under året

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Projekt ”Den gröna hamnen”
avatar

Hörte hamnförening har beviljats medel för att utveckla Projektet Hörte hamn – den gröna hamnen

 • 438000 kr från Leaderprogrammet och 125000 kr från Skurups kommun.
 • Bidrag från privata företag och egna bidrag uppgår till 138000 kr.
 • Till detta kommer föreningens uppskattade ideella insats på totalt 105000 kr.

Detta är ett urval av vad som kommer att göras:

 • Sjösättningsrampen skall göras i ordning.
 • Fler båtplatser görs i ordning.
 • Hamnen ses över och iordningställs för att förbättra säkerhet och tillgänglighet.
 • Vattenanslutning skall göras till hamnen.
 • Plats för kulturarrangemang iordningställs.
 • Grillplats iordningställs Fler permanenta sittmöjligheter görs iordning.
 • Hamnhuset skall fräschas upp som en bas för kurser, utställning mm.
 • Kurser genomförs kring fiske.
 • Minst en entreprenör erbjuds för att bedriva verksamhet i hamnen/försäljning av rökt fisk m.m.
 • Kulturarrangemang skall genomföras.
 • Utställning gällande Hörte hamn, dess historia, framtid och möjligheter produceras.
 • 12 ungdomar skall få arbete som sommarentreprenörer eller feriearbete.
 • En informationstavla med information om Hörte hamn, Skurups kommun och Leader Söderslätt kommer att sättas upp.

Läs mer om planerna i projektplanen. Klicka här projektplan2010 (pdf i nytt fönster)

hortelogobl200

Föreningsmöte
avatar

klubbaUtvecklingen av hamnen!  Vad  händer?

Medlemmarna i föreningen hälsas välkomna till förenings/informationsmöte.
Söndagen 11 Oktober 10 – 12 i Östra Vemmenhögs församlingshem.

 • Allmän information
 • Presentation  av utvecklingsplan  framöver som ligger till grund för en Leaderansökan som lämnas in den 2 November.
 • Övrigt

Efter den lyckade arbetsdagen i våras har styrelsen arbetat vidare med planerna för framtiden.Detta har lett till att en ansökan till Leaderprogrammet lämnas in den 2 November. Vi vill nu presentera dessa idéer som utgår från diskussionerna på årsmötet men som har utvecklats vidare. Efter mötet den 11 Oktober kompletteras och justeras den ansökan som lämnas in.

Hjärtligt välkomna

För styrelsen

Bertil Nilsson
Ordförande

För planeringen av fika, upptryckning av material mm  är vi tacksamma om vi får en bekräftelse om deltagande till bertil@hortehamn.se eller via tel till 0411-30691 eller 070-6532039. Telsvar om jag inte svarar direkt.

hortelogobl200

Stort tack
avatar

Hjärtligt tack till alla som deltog på arbetsdagen i Hörtehamn i Söndags!  Tack också till alla sponsorer!

Det var ett 20-tal personer som samlades i hamnen denna soliga söndag.
Här är ett urval av vad som gjordes:

 • Viss renovering av den västra piren. Mycket cement och sten gick åt för lagningsarbetet.
 • Nytt räcke till bron.  
 • Klippning av gräsmattorna och kanterna
 • Nya livbojar märkta med Hörte Hamnförening
 • Containern fick tak och kläddes in så att den mer ser ut som en bod.
 • Svetsningsarbete både då det gällde att få räcket på plats och anpassning av containern.
 • En ny sittgrupp grävdes ned
 • Hela den västra delen av hamnen röjdes. Alla vagnar och järnskrot samlades på den östra sidan av hamnen.    
 • Rampen för att kunna ta upp och ned båtar började göras i ordning.
 • Boulebanan gjordes i ordning
 • En del skräp eldades upp

Vid ettiden samlades alla vid grillen för en välförtjänt matpaus! 

Ystads Allehanda skickade en reporter och en fotograf. Reportaget som gjordes finns i måndagens Ystads Allehanda men kan också ses via länken http://www.ystadsallehanda.se under Skurup. 

Det som är mest akut att ta itu med framöver är kajkanterna. Styrelsen arbetar nu med att hitta den bästa metoden för detta arbete. 

Jag vill också tacka journalisten och fotografen Paul Jackson som dokumenterade hela dagen. Ett urval av hans bilder finns också nu publicerade här på hemsidan under galleri – bilder – 2009

Bertil Nilsson
Ordförande
070 – 653 20 39

hortelogobl200

Arbetsdag
avatar

spahamVälkomna till arbetsdag söndag 10:e maj

Vi träffas i hamnen mellan 9-15.
Ta med en kaffekorg så ordnar vi korv me´ bröd.
Ring Jonny 0706-121304 eller maila jonny@hortehamn.se och säg att ni kommer.

Välkomna!

hortelogobl200