En lyckad arbetsdag i hamnen !
avatar

Mycket blev gjort under söndagens arbetsdag. Gräset trimmades mellan båtarna på land, kring den gamla ålabåten och mellan fiskehoddorna. Ålabåten fräschades upp och målades och bänkar med bord skrapades.
Fler samlades efter hand för att resa tältet mellan fiskehoddorna inför veckans fester. Dybecks byalag har grillfest för sina medlemmar 9/8 kl 18 och Hörte Hamnförenings  kräftskiva för sina medlemmar är den 11/8 kl 1830.
Några gav sig också iväg under förmiddagen för att sätta nät. Resultatet av denna fisketur får jag berätta om i nästa inlägg. Redan under lördagen hade några träffats för att renovera fågelhuset och fräscha upp vår anslagstavla.

Hjärtligt tack till alla som engagerar sig ! Utan dessa insatser hade det inte varit möjligt att vårda och utveckla hamnen !

Kräftskivan 11 augusti
avatar

På fredag den 11 augusti kl 1830 är det dags för årets kräftskiva för Hörte hamnförenings medlemmar. Var och en tar med egen mat och dryck.
Idag restes tältet av föreningens medlemmar och medlemmar från Dybecks Byalag. Dybecks byalag har också fest i den kommande veckan !
Så även om det blir regnigt den 11 augusti klarar vi oss bra.

Hjärtligt välkomna !

Bild

Högvatten och lågvatten i Hörte Hamn
avatar

Under det gångna året har det varit en skillnad på flera meter mellan det högsta och lägsta vattenståndet.
Den 4/1-17 låg den ena piren helt under vatten och bara pirhuvudet skymtade längst ut. Kajerna var försvunna och båtarna låg mitt ute i vattnet.De två översta bilderna är tagna då. Vid ett annat tillfälle den 28/10-16 var det tvärtom. Det gick att gå långt ut på havsbottnen och vattnet som rinner i röret som leder vattnet från Dybäcksån ut i hamnen låg så högt upp att det skapades ett litet vattenfall.
Strax öster om hamnen visade Kurt Alwen resterna från en gammal kaj som frilagts ett 50-tal meter ut från kusten vid detta extrema lågvatten. Är det någon som vet mer om vad som fanns där så hör gärna av er ! Se de två understa bilderna från 28/10 – 16.

Fler inlägg önskas !
avatar

Fler inlägg önskas på vår hemsida !
Det händer mycket i hamnen. Om du har några rader om något som hänt i hamnen så skicka gärna över det till bertil@hortehamn.se eller till vår webmaster Ulf Larsson webmaster@hortehamn.se
Gärna också någon bild.

Bertil Nilsson