En liten tillbakablick 2007-2017
avatar

Nu ska vårt kulturhus(fiskarehuset) renoverasHörte hamnförening äger och förvaltar vår lilla hamn med anor från vikingatiden. Med vår intention att bevara hamnens kulturella värde och med våra ideella insatser i föreningen under många år, så vill vi att den ska vara en tillgång för bygden. Vi värnar om kultur och olika engagemang i hamnen som gör vår hamn till en mötesplats. Stanna gärna till, ta en fika och njut av vår saltmättade luft..

I år är det 10 år sedan nystarten av Hörte hamnförening och mycket har hänt under denna tid. Det ideella arbete som medlemmarna lagt ned på renovering och underhåll av hamnen är helt fantastiskt. Nedan följer en kort sammanfattning. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

 

Hamnhuset
Gamla hamnhuset har renoverats från grunden och kommunalt vatten har dragits in. Godkänt reningsverk har byggts för kök, dusch och toaletter. Det har varit ett oerhört stort projekt som vi aldrig hade lyckats med utan EU-bidrag (Leader-projektet), Skurups kommun och alla våra andra generösa sponsorer. Hamnföreningens medlemmar har lagt ned flera tusen timmar av ideellt arbete som verkligen har givit ett fint resultat!

 

År 2013 fick Martin och Emma förmånen att hyra vårt splitternya fina hamnhus för att starta upp Hörte brygga och driver nu denna restaurang. Se nedan ett axplock av bilder från vårt galleri.

    

 

Fiskarhuset (kulturhuset)
Denna byggnad användes i många år av yrkesfiskarna i hamnen. Vi har ”städat upp”, målat, satt nya fönster och dörrar, ny ytterpanel på västra sidan och renoverat 1/4 av fiskarhuset (södra delen) till hamnföreningens medlemmar. Från början kallade vi det för ”kulturhuset” men har senare bestämt oss för ”Fiskarhuset”.

Nu när uthyrningen till Hörte bryggas lanthandel löpt ut är det dags för renovering av resten av fiskarehuset. Fiskarhuset har under de senaste åren använts för många olika aktiviteter bl.a. Konstrundan (1600 besökare på 4 dagar), konstutställningar, föredrag, kräftskivor, Hörte hamnfest, Bröllop mm.

       

 

Fågelskådarhuset
Renoverat med nytt tak (sedumtak), väggar och fönster söderut. Detta lilla hus var fullt med flöten för nätfiske mm men är nu ett populärt ställe för ornitologer då Hörte hamn, efter Falsterbo, är den största platsen för att se flyttfåglarna på våren och hösten.

 

  http://www.hortehamn.se/wp/wp-content/uploads/2017/09/arbetsdag130428_47.jpg       

 

Gångbron
År 2008 påbörjades bygget av en ny gångbro mellan västra och östra delen av hamnen då den gamla var så dålig att rasrisk förelåg. Mycket jobb och finurliga lösningar bidrog till att bron blev riktigt gedigen och ändamålsenlig.

 

             

 

Bord, bänkar, grillplatser mm
Tillverkning av ”flyttbara” bord och bänkar, fastsättning av ”fasta” bord och bänkar, grillplatser mm. Målningsarbeten, gräsklippning,  Ja det är mycket som hela tiden måste tillverkas och underhållas.

 

                   

 

Fiskehoddor
Efter idogt arbete lyckades vi få tillstånd att uppföra en ny rad med fiskehoddor för intresserade medlemmar.

 

 

Kajkanter och pirar
Bilder säger mer än ord, se nedan (klicka på bilden för att se i full storlek)

 


            

 

Ny båtslip
En ny båslip har byggts på östra sidan av hamnen.

 

 

  

 

 

Trevlig samvaro
Hörte hamnfest, Valborsmässofirande, kräftskivor, midsommarfester, Eric Mårtensson berättar om Hörte mm.

 

 

            

 

 

Fint kulturpris till Hörte Hamnförening!
Skurup kommuns kulturpris 2016 tilldelades Hörte hamnförening (delat med John Wickman).

Motiveringen löd:
Genom hårt arbete och stort engagemang har man blåst liv i Hörte hamn. Med 100-tals ideella timmar har Hörte hamnförening lyckats vända utvecklingen och skapa en livfull, livaktig, kulturell plats genom att förena nytt och gammalt med rykte hela vägen till New York.

 

 

 

Hamnen i Hörte av BG Sahlin
Blue Trio

Arbetsdag i Hamnen 13:e maj 2010

Arbetsdag i Hamnen 28:e april 2013

 

 

Detta är bara en kort sammanfattning av allt arbete som Hörte hamnförenings medlemmar uträttat under de senaste 10 åren. För att få en bättre bild av allt som gjorts kan du läsa alla inlägg genom att klicka längst ner i den ljusblå högra spalten under arkiv och välja vilken månad du vill se.

En lyckad arbetsdag i hamnen !
avatar

Mycket blev gjort under söndagens arbetsdag. Gräset trimmades mellan båtarna på land, kring den gamla ålabåten och mellan fiskehoddorna. Ålabåten fräschades upp och målades och bänkar med bord skrapades.
Fler samlades efter hand för att resa tältet mellan fiskehoddorna inför veckans fester. Dybecks byalag har grillfest för sina medlemmar 9/8 kl 18 och Hörte Hamnförenings  kräftskiva för sina medlemmar är den 11/8 kl 1830.
Några gav sig också iväg under förmiddagen för att sätta nät. Resultatet av denna fisketur får jag berätta om i nästa inlägg. Redan under lördagen hade några träffats för att renovera fågelhuset och fräscha upp vår anslagstavla.

Hjärtligt tack till alla som engagerar sig ! Utan dessa insatser hade det inte varit möjligt att vårda och utveckla hamnen !

Dramatisk eftermiddag i Hörte Hamn
avatar

Dramatisk eftermiddag i hamnen !
I går upplevde jag nog det kraftfullaste regn som jag varit med om i Hörte Hamn på många år. Men det var inte nog med det. Förutom att regnet öste ned var åskovädret mycket nära. Ett kraftfull blixtnedslag precis i närheten – så nära att blixt och ljud kom nästan samtidigt.

På hemväg från hamnen !
Ingen dag är den andra lik när jag åker hem från Hörte. Ofta är det en vacker himmel som denna bild där solens strålar silar genom molntecket.

Arbetsdagen 6/8
Jag vill också påminna om arbetsdagen nästa söndag kl 9 – 14.
Jag utlovade lite mer information om dagen.
Det blir allmän röjning, trimning av gräs och målningsarbete som står på programmet. Bl.a behöver den stora ålabåten målas.Vid 1130 fikar vi tillsammans.Fler arbetsuppgifter tillkommer efterhand. Hör av dig om du kan deltaga med tanke på planering av material och fika !

Bertil Nilsson

Nytt från Hörte Hamn
avatar

Snipa på kort besök i Hörte Hamn

I går var det ett spännande ögonblick för bröderna Bondesson. Deras snipa som håller på att renoveras sänktes långsamt ned i vattnet i Hörte Hamn med hjälp av en kranbil. Avsikten var att ta reda på var vattenlinjen hamnar då båten ligger i vattnet. Testen gick bra och nu väntar bottenmålning och annat återstående arbete innan det så småningom blir sjösättning.

 

 

 

Information i hamnen om vad som händer i Skurups kommun och omnejd

I fågelskådarhuset finns ett ställ med information om vad som händer i kommunen. Det är ju många som besöker hamnen och i fågelskådarhuset kan man hämta en karta eller broschyrer gällande andra besöksmål i Skurups kommun med omnejd.

Årets Kräftskiva

Årets kräftskiva för föreningens medlemmar går av stapeln fredagen 11/8 kl 1830. Alla tar själva med kräftor och annat som man vill äta och dricka. Det har blivit en trevlig tradition att föreningens medlemmar träffas i en årlig fest.

Arbetsdag i hamnen

Den 6/8 kl 9 – 14 är det arbetsdag för de som kan av föreningens medlemmar. Mer information om vad som skall göras kommer.

Hörte Hamns historia

Vi samlar in material om Hörte Hamns historia. Vi söker bilder och annat som kan ge oss mer kunskap om hamnen och dess historia. De senaste 10 åren är väldokumenterade men vi söker bilder från förra seklet och då det var fullt liv med yrkesfiskare i hamnen. Det finns ju en del mycket fina svartvita bilder som Roland Thysell tog på 1960-talet och som finns med i den bok som publicerades i anknytning till utställningen Ålamörker på Trelleborgs museum. Men vi söker fler bilder från 1900-talet. Hör gärna av er till oss i styrelsen om ni har bilder eller annan kunskap om hamnen, dess utveckling och historia.

Hörte Brygga och Hörte lanthandel

Café och Restaurang Hörte Brygga har nu sedan några dagar tillbaka öppet till kl 21. Se mer information på deras hemsida. Deras lanthandel är ju också ett nytt spännande koncept som under högsäsongen har öppet 10-18 dagligen.

Bertil Nilsson

Aktuellt från Hörte Hamn
avatar

Ett populärt utflyktsmål.

Det var fascinerande att tillbringa söndagen nere i hamnen från tidig morgon till sen eftermiddag och uppleva hamnen under en hel dag i går. Tidiga morgonbesökare avlöstes av besökare till Hörte Lanthandel och efterhand kom fler och fler besökare till Hörte Brygga. Vid lunchtid fanns en lång kö som sträckte sig en bit utanför hamnhuset och till slut fanns knappt en ledig stol på utomhusserveringen. Den nya skylten som några föreningsmedlemmar tillverkat med vägvisning till vad som finns i hamnen gör säkert att fler hittar och upplever vad som finns i hamnen. Fågelskådarhuset väcker också intresse med det gröna taket och de skjutbara väggarna.

Föreningen växer

Intresset för föreningen växer. Det finns nu ett 100-tal medlemmar. En del väljer att bli medlemmar och samtidigt ställa sig i båtkön och under väntetiden ha en uppställningsplats för båt i hamnen. Föreningen har aldrig haft så många medlemmar som i år.

Uppfräschning av hamnen !

Förra veckan och i helgen har gräs klippts, kajkanter trimmats och hamnen setts över. Några av föreningens medlemmar samlades tidig morgon för att hinna få gjort så mycket som möjligt innan restaurangen Hörte Brygga öppnade. En del arbetsinsatser återstår för att fräscha upp sittgrupperna utomhus och pråmen med dess sittplatser.

Pirhuvuden och kajkanterna.
Den ansökan som föreningen lämnade till Skurups kommun gällande ekonomiskt stöd för att renovera pirhuvuden och kajkanter kommer att behandlas i kommunstyrelsen efter sommaren. Det mest akuta är pirhuvudena. Representanter från kommunen har också besiktigat pirar och pirhuvuden på plats för att skapa sig en egen uppfattning till

Kräftskiva
Fredagen den 11 augusti är det dags för årets kräftskiva för föreningens medlemmar. Mer information kommer. På årsstämman bestämde vi att vi skulle ha kräftskivan på lördagen 12 augusti men p.g.a. att flera inte kunde då har datum ändrats till dagen före.

Bertil Nilsson