En liten tillbakablick 2007-2017
avatar

Nu ska vårt kulturhus(fiskarehuset) renoverasHörte hamnförening äger och förvaltar vår lilla hamn med anor från vikingatiden. Med vår intention att bevara hamnens kulturella värde och med våra ideella insatser i föreningen under många år, så vill vi att den ska vara en tillgång för bygden. Vi värnar om kultur och olika engagemang i hamnen som gör vår hamn till en mötesplats. Stanna gärna till, ta en fika och njut av vår saltmättade luft..

I år är det 10 år sedan nystarten av Hörte hamnförening och mycket har hänt under denna tid. Det ideella arbete som medlemmarna lagt ned på renovering och underhåll av hamnen är helt fantastiskt. Nedan följer en kort sammanfattning. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

 

Hamnhuset
Gamla hamnhuset har renoverats från grunden och kommunalt vatten har dragits in. Godkänt reningsverk har byggts för kök, dusch och toaletter. Det har varit ett oerhört stort projekt som vi aldrig hade lyckats med utan EU-bidrag (Leader-projektet), Skurups kommun och alla våra andra generösa sponsorer. Hamnföreningens medlemmar har lagt ned flera tusen timmar av ideellt arbete som verkligen har givit ett fint resultat!

 

År 2013 fick Martin och Emma förmånen att hyra vårt splitternya fina hamnhus för att starta upp Hörte brygga och driver nu denna restaurang. Se nedan ett axplock av bilder från vårt galleri.

    

 

Fiskarhuset (kulturhuset)
Denna byggnad användes i många år av yrkesfiskarna i hamnen. Vi har ”städat upp”, målat, satt nya fönster och dörrar, ny ytterpanel på västra sidan och renoverat 1/4 av fiskarhuset (södra delen) till hamnföreningens medlemmar. Från början kallade vi det för ”kulturhuset” men har senare bestämt oss för ”Fiskarhuset”.

Nu när uthyrningen till Hörte bryggas lanthandel löpt ut är det dags för renovering av resten av fiskarehuset. Fiskarhuset har under de senaste åren använts för många olika aktiviteter bl.a. Konstrundan (1600 besökare på 4 dagar), konstutställningar, föredrag, kräftskivor, Hörte hamnfest, Bröllop mm.

       

 

Fågelskådarhuset
Renoverat med nytt tak (sedumtak), väggar och fönster söderut. Detta lilla hus var fullt med flöten för nätfiske mm men är nu ett populärt ställe för ornitologer då Hörte hamn, efter Falsterbo, är den största platsen för att se flyttfåglarna på våren och hösten.

 

  http://www.hortehamn.se/wp/wp-content/uploads/2017/09/arbetsdag130428_47.jpg       

 

Gångbron
År 2008 påbörjades bygget av en ny gångbro mellan västra och östra delen av hamnen då den gamla var så dålig att rasrisk förelåg. Mycket jobb och finurliga lösningar bidrog till att bron blev riktigt gedigen och ändamålsenlig.

 

             

 

Bord, bänkar, grillplatser mm
Tillverkning av ”flyttbara” bord och bänkar, fastsättning av ”fasta” bord och bänkar, grillplatser mm. Målningsarbeten, gräsklippning,  Ja det är mycket som hela tiden måste tillverkas och underhållas.

 

                   

 

Fiskehoddor
Efter idogt arbete lyckades vi få tillstånd att uppföra en ny rad med fiskehoddor för intresserade medlemmar.

 

 

Kajkanter och pirar
Bilder säger mer än ord, se nedan (klicka på bilden för att se i full storlek)

 


            

 

Ny båtslip
En ny båslip har byggts på östra sidan av hamnen.

 

 

  

 

 

Trevlig samvaro
Hörte hamnfest, Valborsmässofirande, kräftskivor, midsommarfester, Eric Mårtensson berättar om Hörte mm.

 

 

            

 

 

Fint kulturpris till Hörte Hamnförening!
Skurup kommuns kulturpris 2016 tilldelades Hörte hamnförening (delat med John Wickman).

Motiveringen löd:
Genom hårt arbete och stort engagemang har man blåst liv i Hörte hamn. Med 100-tals ideella timmar har Hörte hamnförening lyckats vända utvecklingen och skapa en livfull, livaktig, kulturell plats genom att förena nytt och gammalt med rykte hela vägen till New York.

 

 

 

Hamnen i Hörte av BG Sahlin
Blue Trio

Arbetsdag i Hamnen 13:e maj 2010

Arbetsdag i Hamnen 28:e april 2013

 

 

Detta är bara en kort sammanfattning av allt arbete som Hörte hamnförenings medlemmar uträttat under de senaste 10 åren. För att få en bättre bild av allt som gjorts kan du läsa alla inlägg genom att klicka längst ner i den ljusblå högra spalten under arkiv och välja vilken månad du vill se.

En lyckad kräftskiva
avatar

I går kväll var det dags för Hörte Hamnförenings kräftskiva. Det blev en fin kväll i hamnen – nästa vindstilla – och medan kräftorna åts upp varvade vi med att pröva vår sångförmåga.

Vi prövade också på kast med hästsko och stövelkastning. Det var inte så lätt – på gränsen till omöjligt att placera hästskorna men så småningom blev det några fullträffar.

Mitt under kvällen blev det också sjösättning av en snabbgående båt som passade på denna lugna afton då havet var nästa stilla.

 

   

På söndag kl 11 samlas vi för att hjälpas åt att ta ned tältet igen.

En lyckad arbetsdag i hamnen !
avatar

Mycket blev gjort under söndagens arbetsdag. Gräset trimmades mellan båtarna på land, kring den gamla ålabåten och mellan fiskehoddorna. Ålabåten fräschades upp och målades och bänkar med bord skrapades.
Fler samlades efter hand för att resa tältet mellan fiskehoddorna inför veckans fester. Dybecks byalag har grillfest för sina medlemmar 9/8 kl 18 och Hörte Hamnförenings  kräftskiva för sina medlemmar är den 11/8 kl 1830.
Några gav sig också iväg under förmiddagen för att sätta nät. Resultatet av denna fisketur får jag berätta om i nästa inlägg. Redan under lördagen hade några träffats för att renovera fågelhuset och fräscha upp vår anslagstavla.

Hjärtligt tack till alla som engagerar sig ! Utan dessa insatser hade det inte varit möjligt att vårda och utveckla hamnen !

Dramatisk kväll i Hörte
avatar

Tromber utanför Hörte !11-D99D0490-471535-480-100

Förra veckan avslutade Rotary Skurup sin sedvanliga måndagsträff med att besöka Hörte hamn och få en inblick i hamnens utveckling.

Men det blev en dramatisk avslutning av kvällen. Flera tromber bildades över havet och en tromb närmade sig långsamt men nådde aldrig hamnen – men regnet öste ned.

 
12-FF43D13C-430352-480-100IMAG0487