Föreningsstämma 2018
avatar

Föreningsstämma 15:e april 2018

Verksamhetsåret 2017

Välkomna till föreningsstämma i Hörte Hamnförening!

Söndagen den 15:e april 2018 kl. 10:00 – 12:00 , Fiskarhuset, Hörte Hamn 

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2017
 • Ekonomisk berättelse
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Förslag stadgeändringar.
 • Rapport gällande läget /båtplatser/bodplatser/kölista
 • Verksamhetsplan 2018
 • Planer pirar, pirhuvuden och kajkanter
 • Hamnhusets och Fiskarhusets utveckling
 • Arbetsdagar i hamnen 2018

Under årsmötet står föreningen för gemensam fika  

Avgifter för 2018 Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift           200:-
 • Kajplats                                      1100:-  OBS !  Ändrat fr.o.m i år
 • Uppställd båt på hamnplan           200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                     250:-

Det finns också en kölista för båtplats och bodplats. För att stå i kö för båtplats krävs att medlemsavgift betalats i föreningen. För att kunna få en bodplats krävs att man har båtplats.

Exempel:

 • Medlemsavgift                                                    200:-
 • medlemsavgift + kajplats                                  1300:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats                 1550:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats                     400:-
 • Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto! Bankgiro 5636-7808.
  Vid inbetalning ange namn, adress men också emailadress om möjligt.
 • Har du frågor angående avgifter kontakta: Kassör Bertil Olsson  beanolsson45@gmail.com eller per tel 0709-705720.
 • Vi är också tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per mobil 070-6532039, hemtel 0411-30691 eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material.
 • För mer information se också www.hortehamn.se löpande. Kontakta föreningens webmaster Ulf Larsson webmaster@hortehamn.se för synpunkter/förslag gällande hemsidan

Styrelsen för Hörte Hamnförening tackar för förtroendet och det stöd och engagemang vi känt under det gångna året.
Bertil Nilsson
Ordförande

Föreningsstämma 9:e april 2017
avatar

Verksamhetsåret 2016

Välkomna till föreningsstämma i Hörte Hamnförening!

Söndagen den 9 april 2017 kl. 10:00 – 12:00 , Kulturhuset, Hörte Hamn 

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2016
 • Ekonomisk berättelse
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Förslag stadgeändringar.
 • Rapport gällande läget /båtplatser/kölista
 • Verksamhetsplan 2017
 • Planer pirar, pirhuvuden och kajkanter
 • Hamnhusets och Fiskarhusets utveckling
 • Arbetsdagar i hamnen 2017  26/3, 23/4, 6/8, 8/10  Tid  9 -14

Under årsmötet står föreningen för gemensam fika  

Avgifter för 2016 Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift           200:-
 • Kajplats                                      1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan           200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                       250:-

Det finns också en kölista för båtplats. För att stå i kö för båtplats krävs att medlemsavgift betalats i föreningen.

Exempel:

 • Medlemsavgift                                                    200:-
 • medlemsavgift +                                              1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats                1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats                    400:-
 • Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto! Bankgiro 5636-7808.
  Vid inbetalning ange namn, adress men också emailadress om möjligt.
 • Har du frågor angående avgifter kontakta: Kassör Bertil Olsson  beanolsson45@gmail.com eller per tel 0709-705720.
 • Vi är också tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per mobil 070-6532039 eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material.
 • För mer information se också www.hortehamn.se löpande. Kontakta föreningens webmaster Ulf Larsson webmaster@hortehamn.se för synpunkter/förslag gällande hemsidan

Styrelsen för Hörte Hamnförening tackar för förtroendet och det stöd och engagemang vi känt under det gångna året.
Bertil Nilsson
Ordförande

Föreningsstämma 12 April
avatar

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

Välkomna till föreningsstämman i Hörte Hamnförening !

Plats: Kulturhuset i Hörte Hamn

Söndagen den 12 april 2014

09:30 – 1200                                       

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2014
 • Ekonomisk berättelse
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Rapport gällande läget /båtplatser
 • Verksamhetsplan 2015
 • Hamnhusets och Kulturhusets* utveckling. *Det hus som tidigare använts av fiskarna i hamnen och som har överlämnats till Hörte Hamnförening
 • Motioner och propositioner
 • Arbetsdagar i hamnen 2015

I samband med årsmötet står föreningen för gemensam fika

Avgifterna för året gällande medlemsavgift, båtplats, bodplats, uppställningsplats skall synas på föreningens konto senast 10/4 ! Bankgiro 5636-7808   Det finns också en kölista gällande båtplats. För att finnas med på kölistan krävs att man betalt medlemsavgift till föreningen Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411-30691 eller 070-6532039 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

Sid 2/2

Avgifter för 2015 Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift      200:-
 • Kajplats                                1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan       100:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                 250:-

Det finns också en kölista för båtplats. För att stå i kö för båtplats krävs att medlemsavgift betalats i föreningen.

Exempel:

 • medlemsavgift                                    200:-                                                                      
 • medlemsavgift + kajplats                   1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats  1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats      300:-
 • köplats/medlemsavgift                       200:-

 

För frågor kring hamnplatser och kölista kontakta

Hamnkapten: Steve Andersson          tfn   0706 – 07 17 36 V. Hamnkapten: Daniel Andersson      tfn   0705 – 53 07 03

Vi uppdaterar också våra medlemsavgifter gällande aktuella adresser, tel och email efterhand. De som kommer till stämman kan komplettera med aktuella uppgifter då annars går det bra att göra det genom att kontakta Steve, Daniel eller Bertil.

Styrelsen                                                                                                                                                                     Hörte Hamnförening

 

Kallelse Föreningsstämma 2014
avatar

Verksamhetsåret 2014

Välkomna till föreningsstämma i Hörte Hamnförening !

Söndagen den 13 april 2014 kl. 09:30 – ca 11.30 , Östra Vemmenhögs församlingshem.          

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2013 med rapport kring det nu slutförda arbetet med Leaderprojekten Hörte Hamn – den gröna hamnen I och II
 • Ekonomisk berättelse
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Rapport gällande läget /båtplatser
 • Verksamhetsplan 2014
 • Hamnhusets och Kulturhusets utveckling
 • Nyinvigning av Hörte Hamn 14-15/6
 • Arbetsdagar i hamnen våren 2014

Efter årsmötet står föreningen för gemensam fika i Hörte Hamn på Café och Restaurang Hörte Brygga som öppnar den 12 April. 

Avgifter för 2014 Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift      200:-
 • Kajplats                                     1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan       100:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                    250:-

Det finns också en kölista för båtplats. För att stå i kö för båtplats krävs att medlemsavgift betalats i föreningen.

Exempel:

 • medlemsavgift                                    200:-
 • medlemsavgift + kajplats                   1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats  1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats      300:-

Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto! Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411-30691 eller 070 653 20 39 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material. För mer information se också www.hortehamn.se löpande.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2013

Välkomna till föreningsstämma!

Söndagen den 14 april kl.09:30 – 11.30 , Östra Vemmenhögs församlingshem
På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2012 med rapport kring arbetet med Hörte Hamn – den gröna hamnen I och II
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m
 • Verksamhetsplan 2013.
 • Rapport gällande läget /båtplatser
 • Arbetsdagar i hamnen våren 2013
 • Arbetsgrupper. Behov av bygg-grupp och underhållsgrupp

Kaffe/Te med tilltugg serveras

Avgifter för 2013
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift      200:-
 • Kajplats                                1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan       100:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                 250:-

Exempel:

 • medlemsavgift                                    200:-
 • medlemsavgift + kajplats                   1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats  1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats      300:-

Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto!
Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411-30691 eller 070 653 20 39 eller Leif Persson 0410-366 191 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material. För mer information se också www.hortehamn.se.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson
Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200