Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2012

Välkomna till föreningsstämma!

Söndagen den 15 april kl.09:30 – 11.30 , Östra Vemmenhögs församlingshem
På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2011 med rapport kring arbetet med den Leaderansökan som beviljades 2010
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m
 • Verksamhetsplan 2012.
 • Rapport gällande läget /båtplatser
 • Arbetsdagar i hamnen 28/4 9-14 och 17/5 9-14
 • Arbetsgrupper. Behov av bygg-grupp och underhållsgrupp

Kaffe/Te med tilltugg serveras

Avgifter för 2012
O.B.S. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut !
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift           200:-
 • Kajplats                                     1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan            100:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                      250:-

Exempel:

 • medlemsavgift                                   200:-
 • medlemsavgift + kajplats                  1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats 1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats     300:-

Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto!
Bankgiro 5636-7808

O.B.S. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut !
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.
Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411-30691 eller 070 653 20 39 eller Leif Persson 0410-366 191 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material. För mer information se också www.hortehamn.se.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2011

Välkomna till föreningsstämma

Söndagen den 10 april kl.09:30 – 11.30 , Östra Vemmenhögs församlingshem
På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 201 0med rapport kring arbetet med den Leaderansökan som beviljades 2010
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m
 • Verksamhetsplan 2011.
 • Arbetsdagar i hamnen 22/4  9-14  och 14/5 9-14
 • Arbetsgrupper. Behov av bygg-grupp och underhållsgrupp

Kaffe/Te med tilltugg serveras

Avgifter för 2011 senast på kontot 31 mars:
O.B.S. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut !
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift  200:-
 • Kajplats                            1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan  200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                            250:-

Exempel:

 • medlemsavgift                                  200:-
 • medlemsavgift + kajplats                 1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats 1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats    300:-

Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto!
Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson  0411-30691 eller 070 653 20 39 eller  Leif Persson 0410-366 191 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material.  För mer information se också www.hortehamn.se.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2010

Välkomna till föreningsstämma

Söndagen den 11 april kl.09:30 – ca 12 , Östra Vemmenhögs församlingshem

 Till föreningsstämman inbjudes alla som betalt medlemsavgift 2010. På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Information om den beviljade Leaderansökan och vad det innebär.
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Verksamhetsplan 2010.
 • Arbetsdag Maj 2010 i hamnen.

Föreningen bjuder på smörgåstårta, kaffe och kaka för att fira att vi kan ta nästa steg i utvecklingen av hamnen då vår Leader-ansökan har beviljats.

Vi vill också påminna om avgifterna för 2010 för de som ännu inte har betalat.

 • Obligatorisk medlemsavgift 200:-
 • Kajplats 1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan 200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats 250:-

Exempel:

 • medlemsavgift 200:-
 • medlemsavgift + kajplats 1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats 1450:-

Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411- 30691 alt. 070 653 20 39 Eller Leif Persson 0410-366 191

Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av mtrl.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för stöd och engagemang under året

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Dagordning föreningsstämma
avatar

klubbaDagordning föreningsstämma 2009-04-05

Föreningsstämma i Hörte Hamnförening org. nr. 848 000 747 8
Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem kl. 9:30

Sammankallande till föreningsstämma: Styrelsen Hörte Hamnförening.
Kallade till stämma: Alla som betalt medlemsavgift 2009.

Inledning:

 1. Fastställandet av röstningsförfarandet och röstlängd:
 2. Fastställande av dagordning:
 3. Val av ordförande på stämman:
 4. Val av justerare och tillika rösträknare på stämman: (en person)
 5. Årsredovisning och ekonomisk berättelse:
 6. Verksamhetsberättelse:
 7. Revisorernas berättelse:
 8. Beslut om ansvarsfrihet för hela styrelsen:
 9. Val av styrelseordförande: (2 år)
 10. Val av styrelseledamöter: (2år)
 11. Val av revisor och revisorssuppleant: (1år)
 12. Förslag till verksamhetsplan fram till nästa föreningsstämma:
 13. Fastställandet av avgifter verksamhetsår 2010:
 14. Budget för verksamhetsår 2009:
 15. Stadgeändringar:
 16. Övriga frågor:
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
 17. Föreningsstämman för verksamhetsår 2009 avlutas:
 18. Föreningen bjuder på kaffe och kaka ! (Om ni inte redan har druckit detta under mötet)

Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

 hortelogobl200

Föreningsstämma 2008
avatar

klubbaUtskick inför verksamhetsåret 2008

Senast 2008-03-01 betalar du avgift/avgifter till Hörte hamnförening på Swedbank bankgiro 5636-7808.

Viktigt!
Ska betalningen kunna bokföras på dig måste det på ett tydligt sätt framgå vad betalningen avser och från vem den kommer, komplettera gärna med ett telefonnummer där vi kan nå dig.

Du som ingått avtal med Hörte hamnförening ang. kaj, bod m.m. måste betala medlemsavgift samt erlägga avgiften överensstämmande med avtalet gällande kaj-, bod-, och uppställningsplats eller om avtalet avser annat, ex. boulebana, m.m.

Har du familjemedlemmar eller andra personer i din närhet som skulle vilja vara medlemmar i Hörte hamnförening så är dessa givetvis välkomna. Uppge fullständigt namn och adressuppgift i samband med inbetalningen.

Avgifter för år 2008

Medlem 200kr
Kajplats 1000kr
Bodplats 250kr
Uppställningsplats på hamnplan 100kr

 

Föreningsstämma 2008-04-13   kl.10:

 • Söndagen 2008-04-13 träffas vi för föreningsstämma kl.10.
 • Platsen är Östra Vemmenhögs församlingshem.
 • Det är på detta möte du kan göra din röst hörd.
 • Dagordningen kommer att finnas på anslagstavlan i hamnen senast 2007-04-01 samt på denna hemsida.

Bilder:

 • Ulf vill gärna ha hjälp med bilder, såväl gamla som nya relaterade till Hörte. Dessa ska användas på hemsidan, kontakta Ulf

hortelogobl200