Nyfiken på vad som händer i Hörte Hamn ?
avatar

Öppen hamn

På söndag  15/9 – 13  samlas en del av föreningens medlemmar för att arbeta med det blivande fågelskådarhuset. Lutningen på taket kommer att minskas så att ett grönt tak kan växa där utan att blåsa ned då höststormarna kommer. Föreningen har fått 25 kvm uppväxt sedumtak som skall placeras på taket senare i höst.

Passa på och kom ned till hamnen mellan 9-14 på söndag då vi arbetar med fågelskådarhuset så tar någon av oss en paus och guidar besökande och berättar vad som har gjorts och vad som kommer att hända framöver i hamnen. Kom när som helst när det passar er !

Hörte hamn – den gröna hamnen växer fram och utvecklas i nära samverkan mellan Hörte hamnförening, Dybäcks byalag, Skurups kommun och olika näringsidkare som på olika sätt sponsrar utvecklingen.