Valborg
avatar

arbetsdag100513_029Välkomna till Valborgsfirande i hamnen
Den 30/4 kl 18.30 välkomnar vi våren i hamnen.

Om vädret tillåter det tänder vi på bålet annars får vi nöja oss med
att grilla och njuta ändå. Det avgör vi på plats.

Styrelsen

hortelogobl200

Arbetsdagar
avatar

spahamVälkomna till arbetsdagarna 28/4, 12/5 och 25/5 kl. 9 – 14

Det finns mycket att göra

 • Hamnhuset – Spackling av väggarna
 • Hamnhuset – Färdigställande av taket
 • Kajkanter åtgärdas
 • Tång tas bort från sjösättningsrampen
 • Den inre träbryggan behöver lagas
 • Pirarna behöver se över och hål behöver lagas
 • Röjning kring det blivande fågelskådningshuset
 • Nät rensas från blytyngder innan de kan kastas
 • Allmän röjning i övrigt där det behövs
 • Området kring bålet på Valborgsmässoafton iordningställs 

Vid 12-tiden grillar vi och äter gemensamt. Mat och dryck finns på plats

Välkomna till vårens tre arbetsdagar !
Styrelsen

hortelogobl200

 

Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2013

Välkomna till föreningsstämma!

Söndagen den 14 april kl.09:30 – 11.30 , Östra Vemmenhögs församlingshem
På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2012 med rapport kring arbetet med Hörte Hamn – den gröna hamnen I och II
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m
 • Verksamhetsplan 2013.
 • Rapport gällande läget /båtplatser
 • Arbetsdagar i hamnen våren 2013
 • Arbetsgrupper. Behov av bygg-grupp och underhållsgrupp

Kaffe/Te med tilltugg serveras

Avgifter för 2013
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift      200:-
 • Kajplats                                1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan       100:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                 250:-

Exempel:

 • medlemsavgift                                    200:-
 • medlemsavgift + kajplats                   1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats  1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats      300:-

Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto!
Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411-30691 eller 070 653 20 39 eller Leif Persson 0410-366 191 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material. För mer information se också www.hortehamn.se.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson
Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Arbetsdag
avatar

spahamVälkomna till arbetsdagen den 3/11 kl 9-13.

Vi arbetar med huset, snickeriarbete, pappläggning mm.
OBS!! Arbetslördagarna fortsätter sedan varje lördag framöver kl 9 – 13

 

hortelogobl200