Arbetsdag
avatar

En våt lördag i Hörtehamn –  Se bildspelet

arbetsdag120428_001I lördags var det på nytt dags för en arbetsdag i Hörte hamn. Trots de hotande regnmolnen samlades ett 20-tal av  föreningens medlemmar såväl som medlemmar från Dybäcks Byalag och  några från projektet Ecotrail*. Det blev ett bra tillfälle för föreningens medlemmar att lära känna de som arbetar inom Ecotrail och tvärtom. De senaste veckorna har deltagarna i detta projekt börjat arbeta i hamnen och då vi tog fikapaus kunde vi använda de nya bänkarna som de tillverkat de sista veckorna och det blev en spännande presentationsrunda med berättelser från många olika håll.

Under dagen blev mycket gjort trots att det regnade en hel del. Vår skogstomt ut mot vägen röjdes och dåarbetsdag120428_069 de döda träden fälldes fick också de som passerade ta det lite lugnare då en massa grenar hamnade på vägen. Men trafikanterna varnades så som man gör vid olika sprängningsjobb där en person viftar med en röd flagga. Så allt fungerade bra. Nu då röjningen är klar kanske vi också planterar en del nya träd på denna tomt.

arbetsdag120428_076Den nya efterlängtade rampen är snart klar. Den tyngsta järnkonstruktionen kom på plats och nu återstår snart bara att de galler som skall finnas längst ned i vattnet kommer på plats.

Den senaste tiden har också fönster, dörrar och takpapp beställts från ByggUppmera i Skivarp som också nu sällar sig till raden av sponsorer. Under dagen kom flera dörrar på plats och framöver kommer fönster att sättas upp, huset kommer att putsas och övriga installationer kommer att göras.

arbetsdag120428_055Ytterligare en del av kajkanterna renoverades. Detta är ett arbete som måste fortgå hela tiden. I lördags renoverades 5-7 m och det krävs både maskiner och handkraft så vi passar på att utnyttja arbetsdagarna då många är på plats för att renovera kajkanterna efterhand.

Den rök som vi har fått till hamnen flyttades också till en mer permanent plats i närheten av grillplatser och boulebana. Cementrören  som används som grillar fylldes med sand och en del av stolparna vid kajkanten fick nya plåtskydd.      

arbetsdag120428_046Det var också roligt att några barn kom så jag passade på att fråga dem om vad de mer ville skulle finnas i hamnen. Det var allt från lekplats till fiskekurser, hur man hanterar en båt m.m En av flickorna tyckte också att vi skulle ordna en toalett – och det hade hon ju rätt i. Men det kommer ju att finnas så småningom i det nya huset.

Men det tar tid och kraft så alla extra händer och kunskap är välkomna i utvecklingen av hamnen.

Ulf fotograferade flitigt under dagen så passa på att se bildspelet och se vad som blev gjort under arbetsdagen.

Vi i styrelsen tackar alla som deltog i lördagens arbete i hamnen och bidrog till att så mycket blev gjort.

Vi hälsar också alla välkomna till nästa arbetsdag som är den 17/5 kl  9 – 14

Bertil Nilsson, Ordförande

hortelogobl200

 

 

Ecotrail Söderslätt

Ecotrail är ett transnationellt projekt som vänder sig till svenskar med utländskt bakgrund och långtidsarbetslösa svenskar.

Genom att erbjuda praktik hos ett urval av Söderslätts projekt ges möjlighet till ny kunskap och nya kontaktvägar. Genom att använda kulturskillnader som en tillgång så tillförs nya ideér och utvecklingsmöjligheter som gagnar Söderslätt. Praktiken delas in i tre temaområden; vattenrening, mark och miljö samt eko-turism. Projektet bygger på ett nära och aktivt samarbete med kommunerna. Målet med projektet är att alla ska få möjligheter till arbete och ett socialt kontaktnät. Under 2011 genomförde 8 personer praktik i Hörtehamn med byggnation, inredning av den gamla ålabåten med sittplatser så att en hel skolklass får plats, lagning av pirar och allmän upprustning av hamnområdet. Detta föll väl ut och flera av deltagarna ville tillbaka till hamnen.

Hörte Hamnförening har lämnat in en ny ansökan till Leader Söderslätt gällande ett projekt som är en synergieffekt av Ecotrail- projektet. Besked kommer i maj.

Leader Söderslätt har fått årets integrationspris!

Ecotrail-projektet fick en kronhjortstaty för årets bästa integrationssatsning som delades ut på ”Livet på landet galan” i Höör den 17 april. Verksamhetsledare Rigmor Sylven och Fredrik Andersson från Trelleborgs kommun tog emot ”kronhjorten” i svart diabas och tackade för priset.

Se mer information om Ecotrail och andra Leaderprojekt på www.leadersoderslatt.se

Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2012

Välkomna till föreningsstämma!

Söndagen den 15 april kl.09:30 – 11.30 , Östra Vemmenhögs församlingshem
På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 2011 med rapport kring arbetet med den Leaderansökan som beviljades 2010
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m
 • Verksamhetsplan 2012.
 • Rapport gällande läget /båtplatser
 • Arbetsdagar i hamnen 28/4 9-14 och 17/5 9-14
 • Arbetsgrupper. Behov av bygg-grupp och underhållsgrupp

Kaffe/Te med tilltugg serveras

Avgifter för 2012
O.B.S. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut !
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift           200:-
 • Kajplats                                     1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan            100:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                                      250:-

Exempel:

 • medlemsavgift                                   200:-
 • medlemsavgift + kajplats                  1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats 1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats     300:-

Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto!
Bankgiro 5636-7808

O.B.S. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut !
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.
Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson 0411-30691 eller 070 653 20 39 eller Leif Persson 0410-366 191 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material. För mer information se också www.hortehamn.se.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200

Arbetsdag
avatar

spahamVälkomna till arbetsdagen den 14/5 kl. 9 – 14

Det finns mycket att göra. Arbetet med huset fortsätter men det blir också en hel del annat arbete med den fortsatta utvecklingen av hamnen Målningsarbete, förbättring av kajkanter, gräsklippning , snickra ett bord till ålabåten som tidigare inretts med sittplatser, förbereda inför gjutning av den nya slipen m.m. Vid 12-tiden grillar vi och äter gemensamt. Mat och dryck finns på plats.

Vi tackar Bo Dahlberg och Jackon AB som är ny sponsor i utvecklingen av Hörte hamn. Jackon AB i Skurup bidrar med de frigolitplattor som skall vara underlag till föreningshusets nya golv.

Efter förra arbetsdagen var det byggsamråd då vi fick klartecken för det vidare arbetet.

Jonny och Björn arbetar med planeringen kring bygget.

Björn har under veckan förberett underlaget till det nya golvet. En hel del arbete utförs redan på fredagen då frigoliten under det nya golvet läggs på plats och det nya golvet gjuts om allt går som planerat . Jonny och Björn tar hand om detta.

Välkomna på lördag!
Styrelsen

Ev. frågor kring dagen besvaras av Bertil Nilsson 070 – 653 20 39

hortelogobl200