Arbetsdag
avatar

spahamVälkomna till arbetsdagen den 14/5 kl. 9 – 14

Det finns mycket att göra. Arbetet med huset fortsätter men det blir också en hel del annat arbete med den fortsatta utvecklingen av hamnen Målningsarbete, förbättring av kajkanter, gräsklippning , snickra ett bord till ålabåten som tidigare inretts med sittplatser, förbereda inför gjutning av den nya slipen m.m. Vid 12-tiden grillar vi och äter gemensamt. Mat och dryck finns på plats.

Vi tackar Bo Dahlberg och Jackon AB som är ny sponsor i utvecklingen av Hörte hamn. Jackon AB i Skurup bidrar med de frigolitplattor som skall vara underlag till föreningshusets nya golv.

Efter förra arbetsdagen var det byggsamråd då vi fick klartecken för det vidare arbetet.

Jonny och Björn arbetar med planeringen kring bygget.

Björn har under veckan förberett underlaget till det nya golvet. En hel del arbete utförs redan på fredagen då frigoliten under det nya golvet läggs på plats och det nya golvet gjuts om allt går som planerat . Jonny och Björn tar hand om detta.

Välkomna på lördag!
Styrelsen

Ev. frågor kring dagen besvaras av Bertil Nilsson 070 – 653 20 39

hortelogobl200

Föreningsstämma
avatar

klubbaVerksamhetsåret 2011

Välkomna till föreningsstämma

Söndagen den 10 april kl.09:30 – 11.30 , Östra Vemmenhögs församlingshem
På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Verksamhetsberättelse 201 0med rapport kring arbetet med den Leaderansökan som beviljades 2010
 • Val av styrelseledamöter, revisor m.m
 • Verksamhetsplan 2011.
 • Arbetsdagar i hamnen 22/4  9-14  och 14/5 9-14
 • Arbetsgrupper. Behov av bygg-grupp och underhållsgrupp

Kaffe/Te med tilltugg serveras

Avgifter för 2011 senast på kontot 31 mars:
O.B.S. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut !
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

 • Obligatorisk medlemsavgift  200:-
 • Kajplats                            1000:-
 • Uppställd båt på hamnplan  200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
 • Bodplats                            250:-

Exempel:

 • medlemsavgift                                  200:-
 • medlemsavgift + kajplats                 1200:-
 • medlemsavgift + kajplats + bodplats 1450:-
 • medlemsavgift + uppställningsplats    300:-

Senast 31 mars ska avgifterna synas på föreningens konto!
Bankgiro 5636-7808

Har du frågor angående avgifter kontakta: Bertil Nilsson  0411-30691 eller 070 653 20 39 eller  Leif Persson 0410-366 191 Vi är tacksamma om deltagandet i föreningsstämman bekräftas till Bertil Nilsson per tel eller till bertil@hortehamn.se för planering av fika och upptryckning av material.  För mer information se också www.hortehamn.se.

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Bertil Nilsson Styrelseordförande / Hörte Hamnförening

hortelogobl200