Stort tack
avatar

Hjärtligt tack till alla som deltog på arbetsdagen i Hörtehamn i Söndags!  Tack också till alla sponsorer!

Det var ett 20-tal personer som samlades i hamnen denna soliga söndag.
Här är ett urval av vad som gjordes:

 • Viss renovering av den västra piren. Mycket cement och sten gick åt för lagningsarbetet.
 • Nytt räcke till bron.  
 • Klippning av gräsmattorna och kanterna
 • Nya livbojar märkta med Hörte Hamnförening
 • Containern fick tak och kläddes in så att den mer ser ut som en bod.
 • Svetsningsarbete både då det gällde att få räcket på plats och anpassning av containern.
 • En ny sittgrupp grävdes ned
 • Hela den västra delen av hamnen röjdes. Alla vagnar och järnskrot samlades på den östra sidan av hamnen.    
 • Rampen för att kunna ta upp och ned båtar började göras i ordning.
 • Boulebanan gjordes i ordning
 • En del skräp eldades upp

Vid ettiden samlades alla vid grillen för en välförtjänt matpaus! 

Ystads Allehanda skickade en reporter och en fotograf. Reportaget som gjordes finns i måndagens Ystads Allehanda men kan också ses via länken http://www.ystadsallehanda.se under Skurup. 

Det som är mest akut att ta itu med framöver är kajkanterna. Styrelsen arbetar nu med att hitta den bästa metoden för detta arbete. 

Jag vill också tacka journalisten och fotografen Paul Jackson som dokumenterade hela dagen. Ett urval av hans bilder finns också nu publicerade här på hemsidan under galleri – bilder – 2009

Bertil Nilsson
Ordförande
070 – 653 20 39

hortelogobl200

Arbetsdag
avatar

spahamVälkomna till arbetsdag söndag 10:e maj

Vi träffas i hamnen mellan 9-15.
Ta med en kaffekorg så ordnar vi korv me´ bröd.
Ring Jonny 0706-121304 eller maila jonny@hortehamn.se och säg att ni kommer.

Välkomna!

hortelogobl200

Dagordning föreningsstämma
avatar

klubbaDagordning föreningsstämma 2009-04-05

Föreningsstämma i Hörte Hamnförening org. nr. 848 000 747 8
Plats: Östra Vemmenhögs församlingshem kl. 9:30

Sammankallande till föreningsstämma: Styrelsen Hörte Hamnförening.
Kallade till stämma: Alla som betalt medlemsavgift 2009.

Inledning:

 1. Fastställandet av röstningsförfarandet och röstlängd:
 2. Fastställande av dagordning:
 3. Val av ordförande på stämman:
 4. Val av justerare och tillika rösträknare på stämman: (en person)
 5. Årsredovisning och ekonomisk berättelse:
 6. Verksamhetsberättelse:
 7. Revisorernas berättelse:
 8. Beslut om ansvarsfrihet för hela styrelsen:
 9. Val av styrelseordförande: (2 år)
 10. Val av styrelseledamöter: (2år)
 11. Val av revisor och revisorssuppleant: (1år)
 12. Förslag till verksamhetsplan fram till nästa föreningsstämma:
 13. Fastställandet av avgifter verksamhetsår 2010:
 14. Budget för verksamhetsår 2009:
 15. Stadgeändringar:
 16. Övriga frågor:
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
 17. Föreningsstämman för verksamhetsår 2009 avlutas:
 18. Föreningen bjuder på kaffe och kaka ! (Om ni inte redan har druckit detta under mötet)

Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

 hortelogobl200

Inför 2009
avatar

Inför verksamhetsåret 2009

Medlemmar Hörte hamnförening, ännu ett fiskeår är till ända.
Föreningsmöte kommer detta år kommer att hållas:
Söndagen den 5 april kl.09:30, Östra Vemmenhögs församlingshem
(samma plats som i fjol)

På dagordningen kommer det bl.a. att tas upp:

 • Val av styrelse, revisor m.m.
 • Vad vill medlemmarna ska ske med hamnen?
 • Fiskeodling med hemmahamn Hörte hamn?
 • Dag för vårstädning av hamnområdet.
 • ……….

Dagordning kommer att anslås på anslagstavlan under mars månad.

Avgifter för 2009 senast på kontot 1 mars:
O.B.S. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut!
Var och en ansvarar för att betala in rätt belopp, och i rätt tid.

Obligatorisk medlemsavgift   200:-
Kajplats                             1000:-
Uppställd båt på hamnplan    200:- (gäller inte båt som du betalar kajplats för)
Bodplats                              250:-

Exempel:
medlemsavgift                                     200:-
medlemsavgift + kajplats                    1200:-
medlemsavgift + kajplats + bodplats    1450:-

Senast 1 mars ska avgifterna synas på föreningens konto !
Bankgiro 5636-7808
Har du frågor angående avgifter kontakta:
Jens Pagh 0411-412 05 alt. 070 72 17 187
Leif Persson 0410-366 191

Styrelsen Hörte Hamnförening tackar för förtroendet, stöd och engagemang vi känt under det gångna året.

Jens Pagh
Syrelseordföranden / Hörte Hamnförening

hortelogobl200