Hamnavgifter fr.o.m 2018-01-01 till 2018-12-31

Medlemsavgift 200:-
Kajplats
(inkl. uppställningsplats på hamnplan då kajplats ej används)
1100:-
Uppställningsplats för båt på hamnplan
(gäller medlem utan kajplats)
200:-
Bodplats 250:-
Betala till Hörte Hamnförening
Bankgiro 5636-7808
 
   


 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av kajplats m.m. kontakta nedanstående!
Har vi ingen ledigt plats är du välkommen att ställa dig i kö.
Kontaktpersoner:
Hamnkapten: Steve Andersson
V.Hamnkapten: Daniel Andersson
0706 – 07 17 36
0705 – 53 07 03