Hamnavgifter fr.o.m 2020-03-31 till 2021-03-31

Medlemsavgift 200:-
Kajplats
(inkl. uppställningsplats på hamnplan då kajplats ej används)
1100:-
Uppställningsplats för båt på hamnplan
(gäller medlem utan kajplats)
200:-
Bodplats 250:-
Betala i god tid så att betalningen finns på Hörte hamnförenings konto senast 31 mars 2021
Bankgiro 5636-7808
 

 

Är du intresserad av kajplats m.m. kontakta nedanstående!
Har vi ingen ledigt plats är du välkommen att ställa dig i kö.
Kontaktpersoner:
Hamnkapten: Steve Andersson
V.Hamnkapten: Daniel Andersson
0706 – 07 17 36
0705 – 53 07 03